linguapoly Linguapoly
Uw partner voor vertalingen
linguapoly Heeft u een internationale dienstverlener voor talen nodig?
Wij doen alles voor onze klanten
linguapoly Ons professioneel team geeft u graag raad.
Bel ons op of stuur ons een mail.
linguapoly Ons motto: snel, betrouwbaar en zonder hoge kosten.
Ons internationaal team staat 24 uur per dag voor u ter beschikking.
linguapoly Het team van Linguapoly.
Wij helpen u bij spraakbarrières.

Directe aanvraag

Ihr Name *

Ihre E-Mail-Adresse *

Betreff

Ihre Nachricht

captcha

* Pflichtfelder

Contact

Dr. Nardina Alongi

Tel.: +49-89-72609739
E-Mail: info@linguapoly.com

Tolken

Een tolk beheerst als dat mogelijk is meerdere talen perfect en zorgt ervoor dat mensen met andere talen die door de deelnemers wederzijds niet gesproken worden, elkaar verstaan. U tolkt van een uitgangstaal in een doeltaal en omgekeerd, waarbij het om mondeling werk gaat.

Om het beroep uit te oefenen zijn kennis van zaken en invoelingsvermogen in de samenhang van de tekst die men moet vertalen noodzakelijk. Vertalers hebben de mogelijkheid bij hun werk woordenboeken of andere naslagwerken om hulp te raadplegen. Dat kunnen tolken niet, omdat ze het gesproken woord meteen in een andere taal vertalen.

Tolken, zoals bijvoorbeeld van Linguapoly, zijn echter niet alleen bij internationale conferenties noodzakelijke vakkrachten, maar ook voor het gerecht of bij onderhandelingen tussen gesprekspartners, die de desbetreffende taal van de partner niet beheersen. De mogelijkheden om tolken te gebruiken zijn zeer veelzijdig. Vertaalbureaus, internationale organisaties, overheidsorganen en economische ondernemingen hebben regelmatig behoefte aan vertalers, waarbij vaak verwacht wordt, dat een tolk ook kan vertalen en omgekeerd. Een behoefte die men bij Linguapoly steeds weer beleeft en waarop men zich ingesteld heeft. Fundamenteel zijn er bij tolken tussen twee verschillende manieren:

bij simultaantolken wordt het gesproken woord gelijktijdig tijdens de voordracht uit de oorspronkelijke taal in de doeltaal vertaald. Een speciale variant van het simultaantolken is daarbij het fluistertolken. Hierbij wordt de vertaling ook tegelijk uitgevoerd, maar niet door middel van technische hulpmiddelen, zoals koptelefoons of een microfoon. Veel meer fluistert de tolk tijdens de voordracht van de geadresseerden van de tekst deze direct in het oor. Deze manier van tolken is echter alleen bij de kleinste ontvangerscirkel van maximaal 5 personen mogelijk.

De tweede mogelijkheid van het tolken is het consecutieftolken, waarbij de vertaling niet gelijktijdig, maar gedeeltelijk volgt. De consecutieftolk maakt notities tijdens de voordracht, die hij in de pauzes die de spreker voor het tolken moet aanhouden, voor het vertalen nodig heeft.

Men kan op vele manieren tolken.

Het team van Linguapoly biedt alle tolktechnieken en de meest gangbare taalcombinaties aan. Bel ons op en ook wat dit betreft helpen wij u graag verder.

Tolken op conferenties

Onder dit begrip worden verschillende manieren van vertalen samengevat. Simultaan vertalen bijvoorbeeld vindt in het bijzonder gebruiksmogelijkheden bij congressen. Gaat het om een kleine conferentie, dan bieden zich ook technieken aan zoals consecutief vertalen (in de tijd verplaatst en gestructureerd) of fluister-vertalen (direct fluisteren tijdens de conferentie) aan.

Consecutief tolken

De methode van het consecutief vertalen is goed geëigend voor besprekingen in kleine kaders of ook toespraken en voordragen. Iets verschoven in de tijd krijgt de redenaar/spreker het woord en pauzeert na enkele zinnen of alinea’s om de tolk de mogelijkheid tot tolken te geven. Tolken kunnen tijdens de spreektijd steekwoorden roteren en daarna wat gezegd is gestructureerd weergeven. Daardoor wordt de besprekings- of voordrachtstijd sterk verlengd, tegelijkertijd profiteren kwaliteit en nauwkeurigheid van de vertaling door deze methode.

Simultaan tolken

Deze methode van simultaan tolken wordt in de regel bij grote evenementen gebruikt. De vertalers veranderen de taal direct tijdens de voordracht in de op dat moment nodige taal. Hiervoor zijn de hoogste concentratie en professionaliteit nodig, verder is het technisch in de regel zeer duur. In de regel ontvangen de vertalers het gesprokene via een koptelefoon in een geluidsgeïsoleerde kamer. Om continue kwaliteit te garanderen wordt de regelmatige afwisseling tussen twee of meer vertalers aanbevolen.

Fluistertolken

Als conferenties in kleine kringen gehouden worden of slechts een gering deel van de aanwezigen heeft een vertaling nodig (niet meer dan drie personen), dan is deze vorm van simultaanvertalen geëigend. In de regel vanaf achter wordt de vertaling van wat gezegd wordt direct ingefluisterd.

Retourtolken

Hierbij vertaalt de tolk niet zoals normaliter gewenst is in de moedertaal, maar ook uit deze in een vreemde taal. Bij kleine, tweetalige conferenties kunnen zo kosten gespaard worden. Ook in het geval dat geen moedertaalspreker als tolk ter beschikking staat, kan dit noodzakelijk worden (bijvoorbeeld bij minder gebruikelijke talen).

Relaistolken

Bij deze methode gaat het om een manier van tolken die alleen in noodgevallen gebruikt wordt, namelijk wanneer er geen directe vertaler ter beschikking staat. Vanuit de uitgangstaal wordt hier meteen in een tussentaal vertaald, waaruit tenslotte in de doeltaal wordt vertaald. Deze tussentaal is vaak het Engels. Bij conferenties met multinationale deelnemers kan deze methode het aantal beschikbare taalcombinaties verhogen.

Stemmen van klanten:

Tegenwoordig is het voor ons als artsen levensnoodzakelijk met buitenlandse patiënten te spreken, omdat wij hun leven willen redden. Linguapoly heeft een zeer ervaren en ook sterk team als gesprekstolken en ik kan u deze alleen aanbevelen.

Dr. Martin Gürtner

Assistent-arts

Web: kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Nord

“We hebben vaak aanvragen van buitenlandse klanten om onroerend goed te verkopen. Daarom moeten we gebruik maken van een tolkenservice. De planning en uitvoering van de tolken van GK verliep altijd probleemloos en wij kunnen de service van Linguapoly alleen aanbevelen. “

Citaten over het thema taal

“Het meest menselijke wat wij hebben, is toch de taal.” – Theodor Fontane, Unwiederbringlich

“De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld.” – Ludwig Wittgenstein

“De taal is het huis van het zijn.” – Martin Heidegger